Lumen vastaanotto Vanhatien ja Hakapellon lumenvastaanottoalueilla

Vanhatien ja Hakapellon lumenvastaanottoalueille vastaanotetaan vain puhdasta lunta. Lumi saa sisältää vähäisiä määriä hiekoitushiekkaa.

Lumenvastaanottoalueelle ei saa toimittaa erikseen tai lumen seassa yhdyskuntajätettä, yhdyskuntajätteeseen rinnastettavaa jätettä, biojätettä, vaarallista jätettä, pilaantunutta maata, rakennusten purkujätettä, tiilijätettä, betonijätettä, asfalttijätettä, öljyä, tms.

Lumen hinnoittelu on kuutioperusteinen. Kuljetusliikkeen tulee ilmoittaa tehdasvalmisteisen lavan valmistajan ilmoittama lavan vesitilavuus (m3). Jos valmistajan ilmoittama lavan vesitilavuus ei ole käytettävissä, tai lava on varustettu lisälaidoilla, lavan mittauksen suorittaa Salpamaan henkilökunta. Lavan koko pyöristetään seuraavaan täyteen kuutioon.

Käyttö- ja turvallisuusopas Hakapelto

Käyttö- ja turvallisuusopas Vanhatie

Katso hinnasto