Vastaanotto Asikkalan, Heinolan ja Hollolan maanvastaanottoalueilla

Asikkalan, Heinolan ja Hollolan maanvastaanottoalueille vastaanotetaan:

  • puhtaita maa- ja kiviaineksia
  • Asikkalassa myös kantoja
  • Hollolassa myös lunta

Jätteentuoja vastaa tuomastaan kuormasta ja selvittää puhtauden maa-ainesjätteen syntypaikalla.

Maanvastaanottoalueille ei saa toimittaa yhdyskuntajätettä, yhdyskuntajätteeseen rinnastettavaa jätettä, biojätettä, vaarallista jätettä tai pilaantunutta maata.

Maanvastaanottoalueille ei oteta vastaan maita sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn tai teolliseen tai muuhun vastaavaan toimintaan. Mikäli tällaisia maita alueelle halutaan tuoda, niistä tuojan on hyvissä ajoin ennen toimitusta esitettävä maanvastaanottoalueen vastaavalle hoitajalle luotettavat analyysitulokset ja puolueettoman laitoksen lausunto maa-ainesten haitattomuudesta.

Lumi

Hollolan lumenvastaanottoalueelle vastaanotetaan vain puhdasta lunta. Lumi saa sisältää vähäisiä määriä hiekoitushiekkaa.

Lumenvastaanottoalueelle ei saa toimittaa erikseen tai lumen seassa yhdyskuntajätettä, yhdyskuntajätteeseen rinnastettavaa jätettä, biojätettä, vaarallista jätettä, pilaantunutta maata, rakennusten purkujätettä, tiilijätettä, betonijätettä, asfalttijätettä, öljyä, tms.

Lumen hinnoittelu on kuutioperusteinen. Kuljetusliikkeen tulee ilmoittaa tehdasvalmisteisen lavan valmistajan ilmoittama lavan vesitilavuus (m3). Jos valmistajan ilmoittama lavan vesitilavuus ei ole käytettävissä, tai lava on varustettu lisälaidoilla, lavan mittauksen suorittaa Salpamaan henkilökunta. Lavan koko pyöristetään seuraavaan täyteen kuutioon.

Ajoneuvot

Maanvastaanottoalueille voidaan ottaa maata normaalilla maansiirtokalustolla varustetuilla ajoneuvoilla. Alueella tulee liikkua opasteiden mukaan noudattaen erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Jokainen kuljettaja vastaa oman ajoneuvonsa turvallisuudesta.

Tunnistekortit ja asiakkuus

Tunnistekortit ovat maksullisia. Tunnistekortin saaminen edellyttää tiliasiakassopimusta Salpamaa Oy:n kanssa. Tiliasiakassopimuslomakkeen saa esim. lajitteluasemanhoitajalta tai tulostamalla hakemuksen täältä.

Tunnistekorttiin tallennetaan ajoneuvon rekisterinumero, asiakastiedot, voimassaoloaika ja ominaisuudet laskutusta varten. Tunnistekortti on ajoneuvokohtainen. Korttien tietojen muutoksista ja lisätilauksista huolehtii lajitteluaseman hoitaja.

Toimiminen maanvastaanottoalueilla 

Kuorman tunnistaminen ja portin avaaminen tunnistekortilla

Toiminta tunnistekortin kuormatietojen tallentamiseksi:

  • Aina sisään ajaessasi (myös portin ollessa auki). Vie tunnistekortti lähelle ulkoterminaalin kortinlukupäätettä. Portin avauduttua, aja sisään purkupaikalle.
  • Aina ulos ajaessasi (myös portin ollessa auki). Vie tunnistekortti lähelle portin sisäpuolella olevaa ulkoterminaalin lukijaa ja portti aukeaa.

Lajitteluaseman aukioloaikoina portti on auki. Muina vastaanottoaikoina porttia voidaan ohjata tunnistekortilla. Portti aukeaa kortilla sekä ulko- että sisäpuolelta. Kortinlukijalaitteen viereen ajetaan hitaasti ja näytetään kortti lukijalaitteelle, jolloin portti aukeaa. Portti on ”auki” asennossa 8 sekuntia, sen jälkeen portti sulkeutuu automaattisesti.

Tunnistekortin käyttäjä vastaa siitä, että samalla portinaukaisulla alueelle ei tule muita ajoneuvoja tai asiattomia henkilöitä. Asiattomat henkilöt tai ajoneuvot tunnistekortin käyttäjä on velvollinen ohjaamaan alueen ulkopuolelle ja/tai soittamaan poliisille.

Maanvastaanottoalueen purkualue on merkitty viitoituksella.

Toiminta purkupaikalla

Purku- ja kääntöpaikalla on turvallisesti tilaa vain yhdelle ajoneuvolle kerrallaan. Jos purkamassa on jo ajoneuvo, odota vuoroasi. Noudata varovaisuutta sekä huolellisuutta toimiessasi purkupaikalla. Purkupaikalla tulee käyttää huomiovärisiä työvaatteita ja turvajalkineita.

Mikäli purkupaikka on täysi tai huonossa kunnossa ilmoitathan ongelmasta Salpamaan henkilökunnalle. Yhteystiedot ovat sivun lopussa.

Hinnoittelu on maanvastaanottoaluekohtainen.

Käyttö- ja turvallisuusopas Asikkala

Käyttö- ja turvallisuusopas Heinola

Käyttö- ja turvallisuusopas Hollola

 

Katso hinnasto