Vastaanotto Kujalan käsittelykeskuksessa

Kujalan käsittelykeskuksessa vastaanotetaan jätteitä sisältäviä maa-aineksia sekä pilaantuneita maa-aineksia. Myös puhtaita ylijäämämaita vastaanotetaan silloin, kun niille on tarvetta. Sovi aina maa-aineserien ja sekä pilaantuneiden maa-ainesten toimituksesta etukäteen. Katso yhteystiedot.

Jätettä sisältävät maa-ainekset

Maakuormat, jotka sisältävät alle 50 % jätettä. Jätettä sisältävät maa-ainekset voivat olla puhtaita (alle kynnysarvon) tai pilaantuneita maita. Maa-aineksen sisältämä jäte voi olla esimerkiksi betonia ja tiiliä tai muuta epäorgaanista ainesta; tai puuta ja muovia ja muuta orgaanista ainesta. Jätteen tulee olla seulottavissa pois maa-aineksen seasta (partikkelikoko yli 50 mm). Ei saa sisältää purua, pressuja, muovisäkkejä tai pitkää narua eikä vaarallista jätettä (esim. kestopuu). Jos maa on pilaantunutta, tulee maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet selvittää etukäteen laboratorioanalyysein.

Pilaantuneet maa-ainekset 

Ympäristönsuojelulain mukaan maa/maaperä on pilaantunutta, jos siihen on päästetty jätettä tai ainetta, jonka seurauksena on joko vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai viihtyisyyden vähentymistä. Maaperän puhdistamiseen tarvitaan aina ympäristöviranomaisen päätös. Päätöksessä voidaan antaa määräyksiä toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta. Pilaantuneiden maa-ainesten toimittamisesta tulee sopia etukäteen.

Pilaantuneet maa-ainekset voivat olla lievästi pilaantuneita tai voimakkaasti pilaantuneita. Maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää etukäteen laboratorioanalyysein. Pieniä eriä onnettomuusmaita (1-2 kuormaa) voidaan vastaanottaa ilman analyysitodistusta.

Betonijäte

Betonijätteiden joukossa ei saa olla kiviä eikä louhetta. Soraa tai hiekkaa saa olla korkeintaan 10% kuorman painosta. Betonijätteet eivät saa sisältää epäpuhtauksia kuten villaa, styroxia, kipsilevyjä, jne. Betonijätteet saavat sisältää betoniteräksiä.

Betonijäte, sivumitta alle 1 m

Betonikappaleiden suurimman yksittäisen sivun pituus teräksineen saa olla korkeintaan 1 metri. Tähän luokkaan kuuluu myös betonimassa, joka ei ole täysin kovettunut. Se on kipattava pienissä erissä vastaanottokasan viereen kovettumaan. Kelpaa tutkitusti asbestittomat mineriitti-kattotiilet (kuitusementtituotteet).

Betonijäte, sivumitta 1-5 m

Betonikappaleiden yksittäisen sivun mitta teräksineen on yli metrin, mutta alle 5 metriä. Esim. ontelolaatat, pilarit, palkit ja rummut.

Betonijäte, erikoiskappaleet

Erikoiskappaleet, joiden vastaanotosta on sovittava tapauskohtaisesti erikseen: Betonielementit tai kappaleet, jotka ovat erityisen suuria (yli 5 metriä), vaikeasti rikottavia tai varastoitavia, kuten sillat, koneperustukset, ratapölkyt, lastauslaiturit ja vastaavat sekä styrox- tai villaeristeitä sisältävät kappaleet.

Betonijäte, sisältää tiiltä

Alle 5 m betonikappaleita ja alle 20 paino% tiiliä. Saa sisältää pieniä määriä (korkeintaan 1 paino%) keramiikkaa (laattoja ja kaakeleita). Ei saa sisältää posliinia. Kelpaa tutkitusti asbestittomat mineriittilevyt.

Betonijätteisiin ei kelpaa

 • betonielementtien saumausmassat (haitta-aine PCB)
 • vesieristeet (kreosootti)
 • lujalevyt, ohutrappauslaastit, julkisivujen rappauslaastit, betonielementtien maalit, seinäkaakeleiden kiinnityslaastit (asbesti)
 • korjaamojen, maalaamoiden ja kyllästämöjen betonit (öljy)
 • vihreäksi ja siniseksi läpivärjätyt betonit, valurautaputkien saumausmassat (raskasmetallit)
 • kipsilevyt, rappauslaastit, seinäkaakelit ja niiden kiinnityslaastit (sulfaatit)
 • bitumikermit ja paksut bitumisivelyt (PAH)
 • villa, styrox
 • saniteettiposliinit (esim. lavuaarit, WC-istuimet)
 • keraamiset laatat ja kaakelit
 • savi, humus, kivenlohkareet, kattohuopa, puu, lasi, pelti

Öljyllä tai muilla haitta-aineilla pilaantunut betoni / Asbestia sisältävät betonijätteet: kysy vastaanotosta Salpakierto.fi

Tiilijäte

Kelpaa

 • savitiili
 • kalkkihiekkatiili (esim. Kahi)
 • kevytbetonitiili (esim. leca-harkot ja -sora)
 • siporex-harkot
 • laasti
 • pienet määrät laattoja ja kaakeleita (korkeintaan 1 % kuorman painosta)
 • sora ja hiekka (korkeintaan 10 % kuorman painosta)

Ei kelpaa

 • raskasta polttoöljyä polttaneiden laitosten tiiliset savupiiput (haitta-aine raskasmetallit)
 • bitumikermit ja paksut bitumisivelyt (PAH)
 • lasi, posliini
 • kipsilevy, villa, styrox
 • laatat, kaakelit, saniteettikalusteet
 • muu rakennusjäte
 • savi, humus, kivenlohkareet, kattohuopa, puu, pelti

Asfalttijäte

Puhdas asfalttijäte. Asfaltissa kiinni oleva pieni määrä soraa ei haittaa.

Saniteettiposliini

Kelpaa

 • WC-istuimet ja lavuaarit
 • metalliosat saavat olla paikoillaan

Ei kelpaa

 • muoviset istuinrenkaat
 • laatat, kaakelit ja klinkkerit
 • mukit, lautaset ja muut posliiniset astiat

Hiekoitushiekka

Katujen puhdistuksessa syntyvä hiekoitushiekka.

Tuhkat

Kattilatuhka ja leijupetihiekka. Tuhkan sisältämien haitta-aineiden pitoisuudet tulee selvittää etukäteen laboratorioanalyysein.

Epäorgaaniset teollisuuden sivutuotteet 

Epäorgaaniset teollisuuden sivutuotteet kuten hiekkapuhallushiekka, kuiva hiekanerotuskaivohiekka sekä louhinta- ja porausjätteet. Teollisuusjätteiden sisältämien haitta-aineiden pitoisuudet tulee selvittää etukäteen laboratorioanalyysein.

Asbestia sisältävät teollisuusjätteet: kysy vastaanotosta Salpakierto.fi

Katso hinnasto