Vastaanotto Rälssin ja Miekan maanvastaanottoalueilla

Rälssin ja Miekan maanvastaanottoalueille vastaanotetaan:

  • puhtaita maa- ja kiviaineksia
  • louhetta ja humusmaita
  • Rälssissä myös asfalttia ja lunta

Jätteentuoja vastaa tuomastaan kuormasta ja selvittää puhtauden maa-ainesjätteen syntypaikalla.

Maan- ja lumenvastaanottoalueille ei saa toimittaa yhdyskuntajätettä, yhdyskuntajätteeseen rinnastettavaa jätettä, biojätettä, vaarallista jätettä tai pilaantunutta maata.

Vastaanottoalueella ei oteta vastaan maita sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn tai teolliseen tai muuhun vastaavaan toimintaan. Mikäli tällaisia maita alueelle halutaan tuoda, on tuojan hyvissä ajoin ennen toimitusta esitettävä vastaanottopaikan vastaavalle hoitajalle luotettavat analyysitulokset ja puolueettoman laitoksen lausunto maa-ainesten haitattomuudesta.

Lumi

Rälssin lumenvastaanottoalueelle vastaanotetaan vain puhdasta lunta. Lumi saa sisältää vähäisiä määriä hiekoitushiekkaa.

Lumenvastaanottoalueelle ei saa toimittaa erikseen tai lumen seassa yhdyskuntajätettä, yhdyskuntajätteeseen rinnastettavaa jätettä, biojätettä, vaarallista jätettä, pilaantunutta maata, rakennusten purkujätettä, tiilijätettä, betonijätettä, asfalttijätettä, öljyä, tms.

Lumen hinnoittelu on kuutioperusteinen. Kuljetusliikkeen tulee ilmoittaa tehdasvalmisteisen lavan valmistajan ilmoittama lavan vesitilavuus (m3). Jos valmistajan ilmoittama lavan vesitilavuus ei ole käytettävissä, tai lava on varustettu lisälaidoilla, lavan mittauksen suorittaa Salpamaan henkilökunta. Lavan koko pyöristetään seuraavaan täyteen kuutioon.

Ajoneuvot ja turvallisuus

Vastaanottopaikalle voi toimittaa maa-aineksia normaaleilla maansiirtokalustolla varustetuilla ajoneuvoilla. Alueella tulee liikkua opasteiden mukaan noudattaen erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Jokainen kuljettaja vastaa oman ajoneuvonsa turvallisuudesta. Alueella on tallentava videovalvonta.

Jokainen kuljettaja on velvollinen ilmoittamaan vastaanottopaikalla havaitsemistaan turvallisuusriskeistä välittömästi alueen hoitohenkilökunnalle. Hoitohenkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

Asiakkuus ja tunnistekortit

Asiakasyritykset tekevät tiliasiakassopimuksen Salpamaa Oy:n kanssa. Tiliasiakassopimuslomakkeen saa Kujalan käsittelykeskuksen vaa’alta tai tulostamalla hakemuksen täältä. Hakemukseen tarvitaan asiakkaan nimi, osoite ja y-tunnus.

Asiakasyritykset saavat käyttöönsä ajoneuvokohtaisen tunnistekortin (lommin). Lommiin tallennetaan ajoneuvon rekisterinumero, asiakastiedot ja ominaisuudet laskutusta varten. Lommin saa käyttöönsä toimistoaikana. Lommin voi noutaa Kujalan käsittelykeskuksen vaa’alta. Veloitus maanvastaanottoalueen käytöstä suoritetaan laskuttamalla.

Lommin tietojen muutoksista ja lisätilauksista vastaa siihen merkitty yritys. Muutoksista tulee sopia ennakkoon.

Lommi oikeuttaa maa- ja kiviainesten tuontiin merkityille purkupaikoille. Lumenajossa käytetään erityistä lumilommia, johon on laskutusta varten merkitty käytössä olevan lavan tilavuus.

Asiakasyritys on vastuussa hallinnassaan olevista lommeista. Väärinkäytetty lommi poistetaan vaakaohjelmasta ja asiakasyritys joutuu vastaamaan väärinkäytöksestä.

Toimiminen maan- ja lumenvastaanottoalueilla 

Vastaanottoalueen puomi on tavallisesti kiinni. Puomi aukeaa, kun puomin ulkopuolella olevan lukijalaitteen viereen ajetaan hitaasti ja näytetään lommi lukijalaitteelle kuormatietojen tallentamiseksi. Puomi sulkeutuu automaattisesti ajoneuvon siirtyessä eteenpäin ja samalla kuormatieto rekisteröityy.

Lommin käyttäjä vastaa siitä, että samalla puominaukaisulla vastaanottopaikan alueelle ei tule muita ajoneuvoja tai asiattomia henkilöitä. Lommin käyttäjä on velvollinen ohjaamaan asiattomat henkilöt tai ajoneuvot alueen ulkopuolelle ja/tai soittamaan poliisille. Alueelta poistuttaessa puomi aukeaa automaattisesti, kun sitä lähestytään rauhallisesti.

Seuraa opasteita oikeaan purkupaikkaan.

Katso hinnasto