Vastaanotto Rälssin ja Miekan maanvastaanottoalueilla

Rälssin ja Miekan maanvastaanottoalueille vastaanotetaan:

  • puhtaita maa- ja kiviaineksia
  • louhetta ja humusmaita
  • Rälssissä myös asfalttia ja lunta

Jätteentuoja vastaa tuomastaan kuormasta ja selvittää puhtauden maa-ainesjätteen syntypaikalla.

Maan- ja lumenvastaanottoalueille ei saa toimittaa yhdyskuntajätettä, yhdyskuntajätteeseen rinnastettavaa jätettä, biojätettä, vaarallista jätettä tai pilaantunutta maata.

Vastaanottoalueella ei oteta vastaan maita sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn tai teolliseen tai muuhun vastaavaan toimintaan. Mikäli tällaisia maita alueelle halutaan tuoda, on tuojan hyvissä ajoin ennen toimitusta esitettävä vastaanottopaikan vastaavalle hoitajalle luotettavat analyysitulokset ja puolueettoman laitoksen lausunto maa-ainesten haitattomuudesta.

Käyttö- ja turvallisuusopas Rälssi

Käyttö- ja turvallisuusopas Miekka

Katso hinnasto