Siirtoasiakirjakoodin tilaaminen

Jätteen siirtoasiakirja tulee esittää

  • rakennus- ja purkujätteistä
  • pilaantuneista maista
  • teollisuusjätteistä

Siirtokirjan täyttää jätteen tuottaja/haltija ja sen tulee olla kuorman mukana kuljetuksen aikana eli se on täytettävä jo lähtöpäässä. Siirtokirjan tulee olla sähköisessä muodossa.

Jätelain ja -asetuksen edellyttämän siirtokirjan tarkoitus on turvata jätteiden toimitus asianmukaiseen käsittelypaikkaan ja luoda viranomaisille edellytykset kuljetusten riittävään seurantaan ja valvontaan.

Jätelain ja -asetuksen mukaan siirtokirjan tulee olla sähköisessä muodossa. Salpamaa Oy tarjoaa asiakkailleen sähköisen siirtoasiakirjan mScales-punnitusjärjestelmässä. Siirtoasiakirjat lähtevät järjestelmästä automaattisesti myös viranomaisen sähköiseen siirtoasiakirjarekisteriin. Siirtoasiakirjakoodin luontia varten tarvitsemme ennakkotiedon kuormasta (ainakin laskutusosoitteen ja tuotetiedon, eli mitä jätettä siirtoasiakirjalla on tarkoitus kuljettaa). Siirtoasiakirjakoodi lähetetään mScales-punnitusjärjestelmästä tekstiviestillä puhelimeen, tai sähköpostilla.

Velvollisuus siirtokirjan laatimiseen ei koske kotitalouksia, jos he itse tuovat jätteen vastaanottopaikkaan. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on kotitalouden sijasta laadittava siirtoasiakirja.

SIIRTOASIAKIRJAKOODIN TILAUSLOMAKE

mScales siirtoasiakirjakoodin tilaaminen