Salpamaa Oy vastaanottaa yrityksiltä maa- ja kiviaineksia sekä epäorgaanisia teollisuuden sivutuotteita:

Vastaanotto edellyttää ennakkoon tehtyä tiliasiakassopimusta ja maa-aineserien toimittamisesta on sovittava etukäteen.

Katso ohjeet maan sivutuotteet- ja kiviainesten sekä muiden jätelajien vastaanottoa koskien kunkin jätelajin kohdalta.

Ota yhteyttä