Pilaantuneet maa-ainekset

Ympäristönsuojelulain mukaan maa/maaperä on pilaantunutta, jos siihen on päästetty jätettä tai ainetta, jonka seurauksena on joko vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai viihtyisyyden vähentymistä. Maaperän puhdistamiseen tarvitaan aina ympäristöviranomaisen päätös. Päätöksessä voidaan antaa määräyksiä toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta. Pilaantuneiden maa-ainesten toimittamisesta tulee sopia etukäteen.

Pilaantuneet maa-ainekset voivat olla lievästi pilaantuneita tai voimakkaasti pilaantuneita. Maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää etukäteen laboratorioanalyysein. Pieniä eriä onnettomuusmaita (1-2 kuormaa) voidaan vastaanottaa ilman analyysitodistusta.

Vastaanottopaikka: Kujalan käsittelykeskus