Jätettä sisältävät maa-ainekset

Maakuormat, jotka sisältävät alle 50 % jätettä. Jätettä sisältävät maa-ainekset ovat pilaantumattomia (haitta-aineet alle alemman ohjearvon). Maa-aineksen sisältämä jäte voi olla esimerkiksi betonia ja tiiliä tai muuta epäorgaanista ainesta; tai puuta ja muovia ja muuta orgaanista ainesta. Jätteen tulee olla seulottavissa pois maa-aineksen seasta (partikkelikoko yli 50 mm). Ei saa sisältää purua, pressuja, muovisäkkejä tai pitkää narua eikä vaarallista jätettä (esim. kestopuu). Jos maa on pilaantunutta, tulee haitta-ainepitoisuudet selvittää etukäteen laboratorioanalyysein.

Vastaanottopaikka: Kujalan käsittelykeskus