Siirtokirjamenettely

Jätteen siirtokirja tulee esittää

  • rakennus- ja purkujätteistä
  • pilaantuneista maista
  • teollisuusjätteistä

Siirtokirjan täyttää jätteen tuottaja/haltija ja sen tulee olla kuorman mukana kuljetuksen aikana eli se on täytettävä jo lähtöpäässä. Jos jätteen tuottaja/haltija ei voi täyttää siirtokirjaa, voi tuottaja/haltija tehdä toimeksiantosopimuksen siirtokirjan täyttämisestä jätteen kuljettajan kanssa. Tällöin on täytettävä toimeksiantosopimus ja esitettävä se siirtokirjan mukana ensimmäisellä tuontikerralla. Asiakirjat luovutetaan käsittelykeskuksen vaa’alle tulopunnituksen yhteydessä.

Jätelain ja -asetuksen edellyttämän siirtokirjan tarkoitus on turvata jätteiden toimitus asianmukaiseen käsittelypaikkaan ja luoda viranomaisille edellytykset kuljetusten riittävään seurantaan ja valvontaan.

Siirtokirjoja saa veloituksetta Kujalan käsittelykeskuksesta.

Velvollisuus siirtokirjan laatimiseen ei koske kotitalouksia, jos he itse tuovat jätteen vastaanottopaikkaan. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on kotitalouden sijasta laadittava siirtokirja ja säilytettävä se.

 

Tulosta siirtokirja