Siirtokirjamenettely

Jätteen siirtokirja tulee esittää

  • rakennus- ja purkujätteistä
  • pilaantuneista maista
  • teollisuusjätteistä

Siirtokirjan täyttää jätteen tuottaja/haltija ja sen tulee olla kuorman mukana kuljetuksen aikana eli se on täytettävä jo lähtöpäässä. Siirtokirjan tulee olla sähköisessä muodossa.

Jätelain ja -asetuksen edellyttämän siirtokirjan tarkoitus on turvata jätteiden toimitus asianmukaiseen käsittelypaikkaan ja luoda viranomaisille edellytykset kuljetusten riittävään seurantaan ja valvontaan.

Jätelain ja -asetuksen mukaan siirtokirjan tulee olla sähköisessä muodossa. Salpamaa Oy tarjoaa asiakkailleen sähköisen siirtoasiakirjan mScales-punnitusjärjestelmässä. Siirtoasiakirjat lähtevät järjestelmästä automaattisesti myös viranomaisen sähköiseen siirtoasiakirjarekisteriin. Siirtoasiakirjakoodin luontia varten tarvitsemme ennakkotiedon kuormasta (ainakin laskutusosoitteen ja tuotetiedon, eli mitä jätettä siirtoasiakirjalla on tarkoitus kuljettaa). Siirtoasiakirjakoodi lähetetään mScales-punnitusjärjestelmästä tekstiviestillä puhelimeen, tai sähköpostilla.

Velvollisuus siirtokirjan laatimiseen ei koske kotitalouksia, jos he itse tuovat jätteen vastaanottopaikkaan. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on kotitalouden sijasta laadittava siirtoasiakirja.

 

Siirtoasiakirjakoodin tilauslomake