Siirry sisältöön

Sähköinen siirtoasiakirja

20.11.2023

Tiesithän, että jätelain 646/2011 mukaan jätteen tuottaja/haltija, sekä kotitalouden puolesta jätteen kuljettaja, on velvollinen laatimaan jätteestä siirtoasiakirjan? Siirtoasiakirja tulee laatia seuraavista jätteistä, ja sen tulee olla kuljetuksen aikana kuorman mukana:

  • Rakennus- ja purkujäte (pl. ylijäämämaat)
  • Vaarallinen jäte
  • Saostus- ja umpisäiliöliete
  • Hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liete
  • Pilaantunut maa-aines
  • POP-jäte (pysyvät orgaaniset yhdisteet)

Siirtoasiakirja tulee laatia ensisijaisesti sähköisenä. Siirtoasiakirjan tiedot tulee toimittaa viranomaisen SIIRTO-rekisteriin. Tietojen toimittaminen on jätteen tuottajan/haltijan tai kotitaloudesta jätettä noudettaessa, jätteen kuljettajan vastuulla.

Salpamaa Oy tarjoaa asiakkailleen sähköisen siirtoasiakirjan käytön mScales-punnitusjärjestelmässä. mScales-järjestelmästä siirtoasiakirjan tiedot siirtyvät automaattisesti myös viranomaisen SIIRTO-rekisteriin.

Sähköisen siirtoasiakirjan luontia varten tarvitsemme ennakkotiedon tulevasta kuormasta. Siirtoasiakirjakoodin voit tilata osoitteesta https://salpamaa.fi/hinnasto-ja-ohjeet/hinnasto/siirtokirjamenettely/.

Lisätietoja saatte numerosta 050 559 4174 tai palvelut@salpamaa.fi.

Ajan­kohtaista arkisto