Käyttö- ja turvallisuusopas maan- ja lumenvastaanottoalueiden käyttäjille

Vastaanotettavat maa-ainekset

Maanvastaanottoalueella vastaanotetaan ainoastaan puhtaita maa- ja kiviaineksia, sekä kantoja.

Jätteen tuoja vastaa maa-ainesjätteen puhtauden selvittämisestä ennen niiden tuontia.

Maanvastaanottoalueelle EI SAA toimittaa

Maanvastaanottoalueelle ei saa toimittaa yhdyskuntajätettä, yhdyskuntajätteeseen rinnastettavaa jätettä, biojätettä, vaarallista jätettä, pilaantunutta maata, rakennusten purkujätettä, tiilijätettä, betonijätettä tai asfalttijätettä.

Maanvastaanottoalueelle ei oteta vastaan maita sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn tai teolliseen tai muuhun vastaavaan toimintaan. Mikäli tällaisia maita alueelle halutaan tuoda, niistä tuojan on hyvissä ajoin ennen toimitusta esitettävä maanvastaanottoalueen vastaavalle hoitajalle luotettavat analyysitulokset ja puolueettoman laitoksen lausunto maa-ainesten haitattomuudesta.

Vastaanotettava lumi 

Lumenvastaanottoalueella vastaanotetaan ainoastaan puhdasta lunta. Lumi saa sisältää vähäisiä määriä hiekoitushiekkaa.

Lumenvastaanottoalueelle EI SAA toimittaa

Lumenvastaanottoalueelle ei saa toimittaa erikseen tai lumen seassa yhdyskuntajätettä, yhdyskuntajätteeseen rinnastettavaa jätettä, biojätettä, vaarallista jätettä, pilaantunutta maata, rakennusten purkujätettä, tiilijätettä, betonijätettä, asfalttijätettä, öljyä tms.

Lavan mittaaminen

Koska lumen hinnoittelu on kuutioperusteinen, täytyy kuljetusliikkeen ilmoittaa valmistajan kertoma lavan vesitilavuus (m3). Jos vesitilavuutta ei ole ilmoitettu, mitataan lavan koko 1 cm:n tarkkuudella:

Sisäpituus _______ cm / 100 =  _______ m

Sisäleveys _______ cm / 100 =  _______ m

Korkeus  ________ cm / 100 = ________ m

Lavan koko (pituus [m] x leveys [m] x korkeus [m]) _______ m3

Sisäänpääsy maan- ja lumenvastaanottoalueille 

Punnituskoodit

Mscales punnituspalvelun käyttämistä varten kuljettaja tarvitsee älypuhelimen tai tabletin. Punnituskoodin saaminen edellyttää tiliasiakassopimusta Salpamaa Oy:n kanssa. Tiliasiakassopimuslomakkeen saa osoitteesta https://salpamaa.fi/hinnasto-ja-ohjeet/hinnasto/tiliasiakashakemus/. Punnituskoodi lähetetään tilaajan ilmoittamaan puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen.

Toimiminen maan- ja lumenvastaanottoalueilla 

Punnituskoodin käyttö

Käytä punnituskoodia tekstiviestin linkistä tai mene osoitteeseen mscales.com/code ja kirjoita punnituskoodi.

Kirjoita auton rekisterinumero esim. ABC-123.

Työmaatietokenttä on pakollinen. Kirjoita siihen työmaan numero tai osoite, josta kuorma on noudettu.

Punnituskoodin käyttäjä vastaa siitä, että samalla puomin-/portinaukaisulla alueelle ei tule muita ajoneuvoja tai asiattomia henkilöitä. Asiattomat henkilöt tai ajoneuvot punnituskoodin käyttäjä on velvollinen ohjaamaan alueen ulkopuolelle ja/tai soittamaan poliisille.

Seuraa viitoitusta oikeaan purkupaikkaan

Maan- ja lumenvastaanottoalueiden purkualueet on merkitty viitoituksella. Noudata opasteita.

Toiminta purkupaikalla

Purkupaikalla on turvallisesti tilaa vain yhdelle ajoneuvolle kerrallaan. Jos purkamassa on jo ajoneuvo, odota vuoroasi. Noudata varovaisuutta sekä huolellisuutta toimiessasi purkupaikalla.

Varmista purkupaikan kunto ennen kuorman purkamista. Mikäli purkupaikka on täysi tai huonossa kunnossa, ilmoita ongelmasta Salpamaan henkilökunnalle.

Punnituskoodin väärinkäyttö

Asiakasyritys on vastuussa hallinnassaan olevista punnituskoodeista. Väärinkäytetty punnituskoodi poistetaan käytöstä ja asiakasyritys joutuu vastaamaan väärinkäytöksestä.

Maksutavat 

Maksaminen edellyttää aina tiliasiakassopimusta Salpamaa Oy:n kanssa. Tiliasiakassopimuslomakkeen saa osoitteesta https://salpamaa.fi/hinnasto-ja-ohjeet/hinnasto/tiliasiakashakemus/.

Turvallisuus 

Purkupaikalla tulee käyttää huomiovärisiä ja heijastimilla varustettuja työvaatteita ja turvajalkineita. Varo liikkuvia ajoneuvoja, alueella voi liikkua pyöräkoneita, kaivinkoneita, kuorma-autoja ja muita työkoneita.

Jokainen kuljettaja vastaa oman ajoneuvonsa turvallisuudesta. Alueella on tallentava kameravalvonta.

Jokainen kuljettaja on velvollinen ilmoittamaan vastaanottopaikalla havaitsemistaan turvallisuusriskeistä välittömästi alueen hoitohenkilökunnalle. Hoitohenkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.