Käyttö- ja turvallisuusopas maan- ja lumenvastaanottoalueiden käyttäjille

Vastaanotettavat maa-ainekset

Maanvastaanottoalueella vastaanotetaan ainoastaan puhtaita maa- ja kiviaineksia, sekä kantoja.

Jätteen tuoja vastaa maa-ainesjätteen puhtauden selvittämisestä ennen niiden tuontia.

Maanvastaanottoalueelle EI SAA toimittaa

Maanvastaanottoalueelle ei saa toimittaa yhdyskuntajätettä, yhdyskuntajätteeseen rinnastettavaa jätettä, biojätettä, vaarallista jätettä, pilaantunutta maata, rakennusten purkujätettä, tiilijätettä, betonijätettä tai asfalttijätettä.

Maanvastaanottoalueelle ei oteta vastaan maita sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn tai teolliseen tai muuhun vastaavaan toimintaan. Mikäli tällaisia maita alueelle halutaan tuoda, niistä tuojan on hyvissä ajoin ennen toimitusta esitettävä maanvastaanottoalueen vastaavalle hoitajalle luotettavat analyysitulokset ja puolueettoman laitoksen lausunto maa-ainesten haitattomuudesta.

Vastaanotettava lumi 

Lumenvastaanottoalueella vastaanotetaan ainoastaan puhdasta lunta. Lumi saa sisältää vähäisiä määriä hiekoitushiekkaa.

Lumenvastaanottoalueelle EI SAA toimittaa

Lumenvastaanottoalueelle ei saa toimittaa erikseen tai lumen seassa yhdyskuntajätettä, yhdyskuntajätteeseen rinnastettavaa jätettä, biojätettä, vaarallista jätettä, pilaantunutta maata, rakennusten purkujätettä, tiilijätettä, betonijätettä, asfalttijätettä, öljyä tms.

Lavan mittaaminen

Koska lumen hinnoittelu on kuutioperusteinen, täytyy kuljetusliikkeen ilmoittaa valmistajan kertoma lavan vesitilavuus (m3). Jos vesitilavuutta ei ole ilmoitettu, mitataan lavan koko 1 cm:n tarkkuudella:

Sisäpituus _______ cm / 100 =  _______ m

Sisäleveys _______ cm / 100 =  _______ m

Korkeus  ________ cm / 100 = ________ m

Lavan koko (pituus [m] x leveys [m] x korkeus [m]) _______ m3

Sisäänpääsy maan- ja lumenvastaanottoalueille 

Punnituskoodit

Mscales punnituspalvelu on käytössä Rälssin maan- ja lumenvastaanottoalueella sekä Hakapellon ja Vanhatien lumenvastaanottoalueilla.

Punnituspalvelun käyttämistä varten kuljettaja tarvitsee älypuhelimen tai tabletin. Punnituskoodin saaminen edellyttää tiliasiakassopimusta Salpamaa Oy:n kanssa. Tiliasiakassopimuslomakkeen saa osoitteesta salpamaa.fi/hinnasto/tiliasiakassopimus.

Tilauslomake punnituskoodien tilaamiseksi ja ohje kuljettajalle löytyy täältä.  Punnituskoodi lähetetään tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon.

Tunnistekortit

Tunnistekortit ovat käytössä Asikkalan ja Heinolan maanvastaanottoalueilla sekä Hollolan maan- ja lumenvastaanottoalueella.

Tunnistekortit ovat maksullisia. Tunnistekortin saaminen edellyttää tiliasiakassopimusta Salpamaa Oy:n kanssa. Tiliasiakassopimuslomakkeen saa osoitteesta salpamaa.fi/hinnasto/tiliasiakassopimus.

Tunnistekorttiin tallennetaan ajoneuvon rekisterinumero, asiakastiedot, voimassaoloaika ja ominaisuudet laskutusta varten. Tunnistekortti on ajoneuvokohtainen. Korttien tietojen muutoksista ja lisätilauksista huolehtii Salpamaan henkilökunta tai Salpakierto Oy:n lajitteluaseman hoitaja.

Toimiminen maan- ja lumenvastaanottoalueilla 

Punnituskoodin käyttö

Käytä punnituskoodia tekstiviestin linkistä tai mene osoitteeseen mscales.com/code ja kirjoita punnituskoodi.

Kirjoita rekisterinumero yhteenkirjoitettuna ilman väliviivaa, esim. ABC123. Yhdistelmäajoneuvot erotetaan kirjaimella ”-Y” esim. ABC123-Y.

Työmaatietokenttä on pakollinen. Kirjoita siihen työmaan numero tai osoite, josta kuorma on noudettu.

Punnituskoodin käyttäjä vastaa siitä, että samalla puominaukaisulla alueelle ei tule muita ajoneuvoja tai asiattomia henkilöitä. Asiattomat henkilöt tai ajoneuvot punnituskoodin käyttäjä on velvollinen ohjaamaan alueen ulkopuolelle ja/tai soittamaan poliisille.

Tunnistekortin käyttö

Aina sisään ajaessasi vie tunnistekortti lähelle ulkoterminaalin kortinlukupäätettä. Puomin avauduttua, aja sisään purkupaikalle. Aina ulos ajaessasi vie tunnistekortti lähelle puomin sisäpuolella olevaa ulkoterminaalin lukijaa ja puomi aukeaa.

Tunnistekortin käyttäjä vastaa siitä, että samalla puominaukaisulla alueelle ei tule muita ajoneuvoja tai asiattomia henkilöitä. Asiattomat henkilöt tai ajoneuvot tunnistekortin käyttäjä on velvollinen ohjaamaan alueen ulkopuolelle ja/tai soittamaan poliisille.

Seuraa viitoitusta oikeaan purkupaikkaan

Maan- ja lumenvastaanottoalueiden purkualueet on merkitty viitoituksella.

Toiminta purkupaikalla

Purku- ja kääntöpaikalla on turvallisesti tilaa vain yhdelle ajoneuvolle kerrallaan. Jos purkamassa on jo ajoneuvo, odota vuoroasi. Noudata varovaisuutta sekä huolellisuutta toimiessasi purkupaikalla.

Mikäli purkupaikka on täysi tai huonossa kunnossa, ilmoitathan ongelmasta Salpamaan henkilökunnalle.

Punnituskoodin/tunnistekortin väärinkäyttö

Asiakasyritys on vastuussa hallinnassaan olevista punnituskoodeista/tunnistekorteista. Väärinkäytetty punnituskoodi/tunnistekortti poistetaan vaakaohjelmasta ja asiakasyritys joutuu vastaamaan väärinkäytöksestä.

Maksutavat 

Maksaminen edellyttää aina tiliasiakassopimusta Salpamaa Oy:n kanssa. Tiliasiakassopimuslomakkeen saa osoitteesta salpamaa.fi/hinnasto/tiliasiakassopimus.

Turvallisuus 

Purkupaikalla tulee käyttää huomiovärisiä ja heijastimilla varustettuja työvaatteita ja turvajalkineita. Varo liikkuvia ajoneuvoja, alueella voi liikkua pyöräkoneita, kaivinkoneita, kuorma-autoja ja muita työkoneita.

Jokainen kuljettaja vastaa oman ajoneuvonsa turvallisuudesta. Alueella on tallentava videovalvonta.

Jokainen kuljettaja on velvollinen ilmoittamaan vastaanottopaikalla havaitsemistaan turvallisuusriskeistä välittömästi alueen hoitohenkilökunnalle. Hoitohenkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.